Kako do povračila stroškov za nakup zaščitnih sredstev?

Objavljeno: 23. julij, 2020

Javni sklad RS je objavil razpis za nakup zaščitne opreme za vaše zaposlene pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

Z uspešnim kandidiranjem na razpisu lahko pridobite povrnjenih med 1.000 in 9.999 EUR stroškov, ki so nastali z nakupom opreme. Kandidirate lahko vsi, ki imate najmanj 5 redno zaposlenih in izpolnjujete ostale v razpisu določene pogoje.

Uveljavljate lahko vse stroške, ki so nastali za nakup ustreznih izdelkov iz naslednjih kategorij:

Pralne maske

Maske za enkratno uporabo

Zaščitne rokavice

Razkužila

Termometri

Razpisni dokumentaciji morate priložiti račune, ki dokazujejo nakup ustrezne zaščitne opreme. Zato vas vabimo, da nam še pred prijavo pišete in skupaj bomo poiskali najprimernejše izdelke, ki bodo kar najbolje zaščitili vaše zaposlene, hkrati pa ustrezali razpisnim pogojem.